Musikteori og grundlæggende satsteknik 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, hørelære, notation og musikteknologi, og der undervises i:

 • grundlæggende elementer (rytme, linearitet, samklang)
 • formlære og notation
 • elementær analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
 • grundlæggende stemmeføring og harmonisering
 • elementær transskription.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks elementer, dens former og dens repræsentations- og notationssystemer
 • grundlæggende musikteoretisk terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • sammenhængen mellem sådanne udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik på et elementært niveau
 • grundlæggende stemmeføringsteknik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at udarbejde satser inden for normative stilgrundlag.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for Musikteori 1 og grundlæggende satsteknik 1
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.


Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i musikteori og herunder kan demonstrere grundlæggende færdigheder i
hørelære samt inddrage og anvende elementære musikteoretiske begreber på enklere
musikalske eksempler.

Reeksamen (Mundtlig pba. projekt):
En intern prøve i: Musikteori og grundlæggende satsteknik 1 (Theory of Music and Basic Harmony 1). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Den komplette eksamensportefølje afleveres til den aftalte eksamenstermin og består af følgende bidrag:
* Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes arbejde inden for Musikteori 1 og grundlæggende satsteknik 1
* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 1
ModulkodeSIMUS20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet