Videregående satsteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i videregående sats- og arrangementsteknik inden for enten det kunstmusikalske eller det populærmusikalske område. Området vælges af den studerende. Der undervises i:

 • tilkomponering, arrangering og komposition
 • videregående harmoniseringsteknik
 • videregående stemmeførings- og arrangementsteknik
 • analyse
 • stilimitation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sats- og arrangementstekniske implikationer inden for afgrænsede musikalske udtryk og stilgrundlag
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • principper for transskription af musik
 • stemmeførings- og samklangsmæssige implikationer
 • instruktion og ledelse af musikfremførelse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at harmonisere og arrangere musik på et videregående niveau
 • at transskribere musik på et videregående niveau
 • at notere og udarbejde partiturer på et videregående niveau
 • at tilrettelægge, lede og realisere udførelse af originale satser og arrangementer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge relevante teknikker til arrangering, harmonisering og stemmeføring
 • at anvende adækvate notations- og transskriptionsformer
 • at analysere og imitere musikalske fænomener
 • at indstudere originale satser og arrangementer.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående satsteknik
Prøveform
Skriftlig
Prøven er individuel.
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en sats inden for udtryks- og stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Satsen udarbejdes på baggrund af et antal forelagte opgaver, hvoraf den studerende vælger én.
Der gives 3 dage til udarbejdelse af satsen.
Prøven omfatter endvidere en i forvejen indstuderet udførelse af satsen. Denne praktiske del af prøven finder tidligst sted tre dage efter afleveringen af den skriftlige hjemmeopgave.
Prøven skal dokumentere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.
Normeret prøvetid for den praktiske del af prøven: 20 minutter. Denne angivelse er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Harmony/Arrangement
ModulkodeSIMUS202014
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester (almen)
1. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet