Musik og digital teknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i digital musikteknologi og registrering, og der undervises i:

  • grundlæggende indføring i musikrelateret digital teknologi
  • transskription vha. musikprogrammel
  • klangdannelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • digital teknologi i relation til musik og musikfaglige emner
  • moderne musikteknologi og IKT inden for moderne musikproduktion.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at anvende digital musikteknologi til notation og transskription
  • at anvende musikprogrammel mhp. satsarbejde og performance.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at vælge relevante digitale musikteknologier til konkrete musikfaglige opgaver
  • at demonstrere grundlæggende viden om og færdigheder i brugen af IKT-redskaber

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og digital teknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
• Et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde med digital kontrol af musikalske processer og musik.
• Den studerendes redegørelse for porteføljens indhold. Redegørelsen må være på maksimalt være på 2 sider.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Digital Technology
ModulkodeSIMUS202010
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet