Medievidenskabelige undersøgelsesmetoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler teori og forståelsesramme af empiriske metoder i den aktuelle medieforskning. Der arbejdes med empiriske tilgange til medieforskningen af både kvalitativ og kvantitativ art som fx interview- og observationsteknik, kvantitativ indholdsanalyse samt selektion og analyse af cases. Der skabes endvidere forståelse for medievidenskabelige metoder i forhold til online og digitale målgrupper og mediebrug 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • centrale og aktuelle teorier og tilgange til medievidenskabelige metoder
  • målgruppeteorier
  • kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder
  • undersøgelsesetik

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at mestre empiriske tilgange til medievidenskabelige undersøgelsesmetoder 

  • at kunne vurdere og vælge blandt medievidenskabelige teorier, metoder, redskaber 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • at styre medievidenskabelige undersøgelser, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for det medievidenskabelige område

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskabelige undersøgelsesmetoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 10 sider og maximum 15 sider pr. studerende (dog maximum 20 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Research Methods
ModulkodeSIMED20241
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA Sidefag 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i kommunikation
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet