Værkanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med værkanalytisk teori, metode og praksis inden for det audiovisuelle, auditive eller tværmedielle felt. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

  • værkanalytisk teori og metode baseret på forskning på højeste internationale niveau 

  • identifikation af videnskabelige værkanalytiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at mestre værkanalytiske teorier og metoder 

  • at vurdere og vælge blandt værkanalytiske teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at konstruere nye analysemodeller 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • anvendelse af værkanalytiske metoder i relation til komplekse værkanalytiske problemstillinger 

  • selvstændigt og sikkert at kunne skelne mellem værkinterne og værkeksterne faktorer

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærkanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 14-dages hjemmeopgave. Inden en af studienævnet nærmere fastsat frist indgiver den studerende i samråd med eksaminator en pensumliste, der omfatter 5 værker fra mediefagets område. Pensum skal udvælges, så der forekommer værker fra centrale genrer og programtyper, medier, medieplatforme og tværmedialitet, herunder fakta, fiktion og blandinger mellem disse to former. Endvidere skal der indgå en vis spredning mellem danske og internationale værker.

Listen udarbejdes med en kort synopsis for den analytiske tilgang til hvert værk med en
litteraturliste. Opgaven stilles af eksaminator ud fra et af de 5 værker på baggrund af pensum.

Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.

Ved en evt. reeksamen skal det allerede benyttede værk udskiftes med et nyt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAudiovisual Text Analysis
ModulkodeSIMED20209
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA Sidefag 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet