Mediehistorie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med de store linjer og perioder i dansk og international mediehistorie, herunder medieinstitutioner i en kulturhistorisk kontekst. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • den danske og den internationale mediehistories store linjer og perioder baseret på international forskning på højeste niveau  
  • hovedtræk af de elektroniske og de digitale mediers historie  
  • mediehistoriske dimensioner vedrørende medieinstitutioner og medieindustri  
  • mediehistoriske videnskabelige problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • anvendelse af mediehistorisk fagmetodik og vurdering af og udvælgelse blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller  
  • indplacering af enkeltproduktioner og medieinstitutioner i en mediehistorisk kontekst

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for det mediehistoriske område
  • at anvende en mediehistorisk faglig metodik til kritisk at analysere perioder i mediehistorien i deres bredere kulturhistoriske kontekst 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMediehistorie
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia History
ModulkodeSIMED20208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA Sidefag 2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet