Medieproduktion 2: Kortfilm

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med grundlæggende produktionsmetoder til fremstilling af narrative kortfilm. Der arbejdes under anvendelse af æstetiske og narratologiske teorier, herunder genrer og formatbestemte produktionsforløb som præproduktion, produktion og postproduktion.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • medienarratologi og praktisk anvendelse af medienarratologi  
  • medieæstetik og medieæstetiske teorier i relation til film 
  • overblik over kortfilmproduktionsmetoder og deres muligheder 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • identificere og reflektere over mediedistinkte indholdsformater 
  • anvendelsen af principper og arbejdsmetoder knyttet til faserne i en medieproduktions forløb  
  • anvendelse af produktionsteknikker og teknologier samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 
 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • på et fagligt grundlag at kunne identificere, beskrive og kritisk konstruktiv bedømme egne og andres medieproduktioner, herunder professionelle produktioner og produktioner, der er fremstillet i undervisningssammenhænge 
  • Selvstændigt at kunne vælge og fravælge medieproduktionsmæssige muligheder i forhold til forskellige medieformater
  • Selvstændigt kunne indgå i medieproduktionsfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion 2: Kortfilm
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og den interne bedømmer med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet kortfilmproduktion af max. 3-5 minutters varighed med et forløb af sammenhængende karakter, dvs. på basis af et narrativ eller en audiovisuel forløbsstruktur, som på anden vis skaber et sammenhængende forløb eller udtryk.

Prøvetiden er normeret til 15 minutter pr. studerende plus 5 minutter pr. gruppe, dog højst i alt 2 timer ved store grupper og 20 minutter i alt ved individuel studerende.

Filmproduktionen og den mundtlige præstation skal demonstrere at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Production 2: Short Films
ModulkodeSIMED20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet