Medieproduktion 1: TV og online

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med grundlæggende produktionsmetoder til fremstilling af korte tv-reportager. Der arbejdes med formatbestemte produktionsforløb, hvori der indgår flow tv’s og online-mediers æstetik samt studie- og location-optagelser. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • medieæstetik og medieæstetiske teorier i relation til flow tv og online-formater 

  • overblik over tv-produktionsmetoder og deres muligheder 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • identificere og reflektere over flow-tv's og online-tv's distinkte indholdsformater  
  • anvendelse af optagemetoder og -teknologier i studieproduktioner og on location-optagelser 
  • anvendelse af it i produktion, distribution og formidling af medier 
 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • selvstændigt at kunne vælge og fravælge medieproduktionsmæssige muligheder i forhold til flow-tv's og online-tv's forskellige medieformater og distributionskanaler 
  • selvstændigt kunne indgå i medieproduktionsfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion 1: TV og online
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.     

Reeksamen:  

Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Production 1: TV and Online
ModulkodeSIMED20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet