Medievidenskabelige undersøgelsesmetoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler sociologisk orienterede teorier og empiriske metoder i den aktuelle medieforskning. Der arbejdes med empiriske tilgange til medieforskningen af både kvalitativ og kvantitativ art som fx interview- og observationsteknik, kvantitativ indholdsanalyse samt selektion og analyse af cases. Der skabes en forståelse for mediesociologiens genstandsfelt såsom medieinstitutioner og medieindustri samt målgrupper og mediebrug. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

  • centrale aktuelle mediesociologiske teorier og metoder  

  • målgruppeteorier 

  • mediesociologiske kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder 

  • undersøgelsesetik 

  • og forståelse af mediesociologien herunder at kunne identificere videnskabelige mediesociologiske problemstillinger 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at mestre empiriske tilgange til mediesociologiske undersøgelser 

  • at kunne vurdere og vælge blandt mediesociologiske teorier, metoder, redskaber 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • at styre mediesociologiske undersøgelser, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller

  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et professionelt ansvar inden for det mediesociologiske område

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedievidenskabelige undersøgelsesmetoder
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.   

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Research Methods
ModulkodeSIMED20205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA Sidefag 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet