Medie- og markedskommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med kommunikationsstrategisk design og strategisk konceptudvikling. Der arbejdes således teoretisk med kommunikationsteori og analyse i forhold til fx markedskommunikation og kampagner såvel som i praksis med både med konceptudvikling og produktionstilrettelæggelse. Der arbejdes tillige med egenproduktion, for eksempel i form af reklame, virksomhedsfilm eller kampagnefilm.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

  • kommunikationsteori  

  • kommunikations- og kampagnestrategi med et særligt fokus på audiovisuelle og nye mediers strategiske anvendelsesmuligheder  

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at kunne undersøge og evaluere allerede eksisterende kampagner 

  • at kunne arbejde strategisk og innovativt i forhold til udvikling af mediekoncepter i bred forstand 

  • design og produktion af et audiovisuelt medieprodukt med henblik på strategisk kommunikation

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • selvstændigt at kunne ideudvikle et koncept gennem velreflekterede strategiske valg og fravalg, der tager afsæt i en valgt kommunikationsstrategi 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedie- og markedskommunikation
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.  

Reeksamen:  

Prøven har form af en bunden 7-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes alene af eksaminator.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Market Communication
ModulkodeSIMED20204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
KA Sidefag 1. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet