Film- og medieteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med grundlæggende teorier og teoridannelser af særlig relevans for studiet af film og medier, herunder centrale fagrelevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger. Film og medier behandles i deres videnskabelige og kulturelle kontekst. 

Endvidere arbejdes der med mediefaglig didaktik og faglig vidensformidling i relation til modulets tema. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om: 

  • teorier af særlig relevans for studiet af film og medier 

  • centrale fagrelevante videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i: 

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets områder 

  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere løsningsmodeller 

  • formidling af mediefaglige emner til ikke-fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til: 

  • selvstændigt at kunne anvende relevant teoretisk viden til forståelse og løsning af film- og medieteoretiske problemstillinger 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilm- og medieteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig projektprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse.

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i projektrapporten.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Projektrapporten og den mundtlige samtale skal demonstrere den studerendes opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm and Media Theory
ModulkodeSIMED20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA sidefag 6. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet