Filmhistorie 2

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med filmhistorien ud fra film historiske perioder og relevante nedslag samt udvalgte filmiske værker med baggrund i en filmhistorisk kanon, der både vedrører dansk filmhistorie og et bredt internationalt historisk perspektiv. Der arbejdes desuden med identifikation og analyse af æstetiske og narrative udtryksformer i et komparativt og teoretisk forankret forløb.  

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • og overblik over væsentlige nedslag i den både danske og internationale filmhistorie med identifikation af centrale filmiske værker og instruktører inden for udvalgte filmhistoriske gældende perioder

  • samt kunne perspektivere og analysere filmiske værker på tværs af filmhistoriske nedslag

  • og indsigt i tendenser og aspekter, der ligger til grund for distinkte narrative og æstetiske udviklingstræk i filmhistorien

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne indplacere enkeltværker i et filmhistorisk forløb 

  • at forstå og perspektivere i filmhistorien på et teoretisk reflekterende niveau  

  • at kunne forbinde og reflektere over narrative og æstetiske nedslag i filmhistorien

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne udvise overblik over og identificere filmhistoriske perioder  

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilmhistorie 2
Prøveform
Mundtlig
Prøven har form af en bunden opgave, hvor den studerende skal besvare et af ham eller hende trukket spørgsmål inden for fagområdet dansk og international filmhistorie. Normeret prøvetid: 30 minutter. Der gives en forberedelsestid på 60 minutter.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og den interne medbedømmer.

Prøven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet ovenfor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm History 2
ModulkodeSIMED20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
BA Sidefag 6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet