Filmhistorie 1

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med filmens historie i et medieindustrielt og teknologisk perspektiv, med filmhistoriske produktions- og institutionskulturer, samt med filmhistoriske genrer både inden for en national og global undersøgelsesramme. Hertil arbejdes der også med filmhistorien i en kulturhistorisk ramme. Der arbejdes tillige med filmhistorie som en faglig metodisk disciplin ud fra et medievidenskabeligt grundlag.   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • filmindustriens og filmteknologiens historie på et forskningsbaseret grundlag 

  • filmhistoriske metoder og teorier

  • den kulturhistoriske kontekst, hvori filmhistorien indgår 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende filmhistorisk fagmetodik 

  • formidling af filmhistorien til både fagfæller og ikke-specialister på baggrund af et filmhistorisk overblik 

  • at forstå og reflektere over metoders videnskabelige anvendelse i forhold til filmhistorie

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anskue filmhistorien i en bredere kulturhistorisk kontekst

  • Formidling af viden om filmhistoriske emner ud fra institutionelle og teknologiske faktorer    

  • Anvendelse af metodiske redskaber til formidling af filmhistorisk viden

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilmhistorie 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm History 1
ModulkodeSIMED20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA Sidefag 5. semster
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet