Matematikkens fagdidaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • redegøre for centrale kognitive teorier og modeller for læring af gymnasial matematik 
  • redegøre for og diskutere faglig og fagdidaktisk brug af IKT-værktøjer i matematikundervisningen
  • redegøre for vanskelige områder og kognitive forhindringer for gymnasieelevers læring af matematik
  • redegøre for forskellige metoder til undervisningsplanlægning, herunder for både særligt stærke og svage gymnasieelever
  • redegøre for og diskutere forskellige metoder til formativ og summativ evaluering
  • redegøre for sammenhænge mellem matematikken i folkeskolens sidste år, gymnasiets matematik og matematik på videregående uddannelser

Færdigheder

  • planlægge, begrunde og diskutere undervisningssekvenser i matematik
  • evaluere undervisningssekvenser i matematik

Kompetencer

  • diskutere og reflektere over fagdidaktiske begrundelser for undervisningsplanlægning og -evaluering i matematik for forskellige elevtyper, herunder brug af IKT
  • sætte sig ind i relevant ny fagdidaktisk litteratur på egen hånd

Undervisningsform

Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematikkens fagdidaktik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerDer henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Didactics of Mathematics
ModulkodePLMATDIDAK24
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design