Kortlægning med GNSS og nivellement

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om instrumenter og metoder til opmåling og afsætning med RTK-GNSS

 • skal oparbejde viden om instrumenter og metoder til gennemførelse af geometrisk nivellement

 • skal have viden om brug af relevante referencesystemer

 • skal have viden om brug af landmålingens fejlteori

Færdigheder

 • skal kunne begrunde og diskutere valg af løsninger i forbindelse med opmåling og afsætning med RTK-GNSS

 • skal kunne vurdere resultater i forbindelse med opmåling og afsætning med RTK-GNSS

 • skal kunne begrunde og diskutere valg af løsninger i forbindelse med geometrisk nivellement

 • skal kunne vurdere resultater i forbindelse med geometrisk nivellement

 • skal kunne inddrage teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger – knyttet til fysisk planlægning og arealforvaltning – og på det grundlag udpege relevante kontekstuelle perspektiver

 • skal kunne analysere og håndtere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra 1. semester

 • skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, såvel skriftligt og grafisk som mundtligt

Kompetencer

 • skal i et åbent område kunne måle op til en situationsplan ved hjælp af RTK-GNSS

 • skal i området kunne afsætte og kontrolmåle punkter ved hjælp af RTK-GNSS

 • skal i området kunne planlægge, gennemføre og beregne geometrisk nivellement

 • skal i området kunne anvende relevante referencesystemer

 • skal kunne vurdere de valgte landmålingsmæssige/ kortlægningsmæssige løsninger

 • skal ved hjælp af relevant CAD-software kunne fremstille en situationsplan

 • skal ved hjælp af relevant software kunne sammenligne kortprodukter

 • skal selvstændigt kunne planlægge og styre et projektarbejde

 • skal kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortlægning med GNSS og nivellement
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGNSS Mapping and Levelling
ModulkodePLLANB22201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design