Ejendomsdannelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have viden om det danske tinglysningssystem, dets organisation og rolle i den matrikulære proces

 • have viden om lovgivning vedrørende offentligretlig og privatretlig regulering af fast ejendom, således at påtænkte ejendomsmæssige ændringer ikke er i modstrid hermed

 • have viden om den praktiserende landinspektørs håndtering af adkomst, pant og servitutter ved køb og salg af bestemt fast ejendom

 • have kendskab til omsætning af bestemt fast ejendom, herunder bl.a. aftaleindgåelse og finansiering af ejendomme

 • have viden om registrering og ændring af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund

Færdigheder

 • kunne varetage udstykningskontrollen i forbindelse med matrikulært arbejde

 • kunne, planlægge og udføre matrikulære forandringer og ejerlejlighedsopdelinger

 • kunne udarbejde aftaler ved køb og salg af bestemt fast ejendom

 • kunne håndtere panteforhold i forbindelse med matrikulært arbejde

 • kunne håndtere servitutter og arbejdet med det danske tinglysningssystem, herunder bl.a. udarbejdelse af servituterklæring ved matrikulære sager

Kompetencer

 • have oversigt over ejendomsdannelsesprocessen for bestemte faste ejendomme

 • kunne undersøge og analysere behovet for høring af offentlige myndigheder

 • kunne undersøge og analysere behovet for relaksation af pant, fordeling af servitutter samt udarbejdelse af adkomstdokumenter og nye servitutter

 • kunne udarbejde nødvendige dokumenter til brug for udstykningskontrol og tinglysningssløjfe

 • kunne rådgive ved tolkning, stiftelse og aflysning af servitutter

 • kunne rådgive ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder

Undervisningsform

Forelæsninger, seminar samt opgaveløsning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEjendomsdannelse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFormation of Real Property
ModulkodePLLANB20603
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design