Matrikulær sagsudarbejdelse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have viden om matriklen, dens organisation og samfundsmæssige rolle
   
 • have viden om det lovmæssige grundlag inkl. partsinddragelse ved skelfastlæggelse
   
 • have viden om de materielle og processuelle regler for matrikulære forandringer af en samlet fast ejendom, herunder indgående viden om dokumentationsgrundlaget ved de forskellige sagstyper                   

Færdigheder

 • kunne analysere, planlægge og udføre matrikulære forandringer

 • kunne gennemføre en skelfastlæggelse

 • kunne udarbejde den nødvendige dokumentation ved registrering af matrikulære forandringer i matriklen

Kompetencer

 • kunne undersøge og analysere behovet for nødvendig ajourføringsmateriale til matrikulære sager

 • kunne udarbejde nødvendig ajourføringsmateriale til registrering i matriklen

 • kunne undersøge og analysere problemstillinger i forbindelse med skelfastlæggelse

Undervisningsform

Forelæsninger, seminar samt opgaveløsning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatrikulær sagsudarbejdelse
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCadastral Administration
ModulkodePLLANB20602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design