Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have indgående viden om den samlede ejendomsdannelsesproces og i relation til alle typer bestemt fast ejendom

 • have indgående viden om den samlede udstykningslovgivning

 • have viden om de regler, metoder, data og procedurer, der danner grundlag for vedligeholdelse af den danske matrikel samt registrering af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund

 • have viden om de regler, metoder, data og procedurer, der danner grundlag for skelfastlæggelse i Danmark

Færdigheder

 • have færdigheder i at analysere større matrikulære forandringer og ejerlejlighedsopdeling på baggrund af henvendelser fra lodsejere

 • have analytiske og praktiske færdigheder i at gennemføre skelfastlæggelse inkl. at foretage matrikulær måling og skelkonstatering

 • have færdigheder i at indhente og vedligeholde relevante ejendomsdata i praktisk matrikulært arbejde, både ved anvendelse af ejendomsregistre, historiske ejendomsdata og ved brug af landmåling

 • have færdigheder i at håndtere lodsejerkontakt på en professionel og etisk forsvarlig måde

Kompetencer

 • kunne rådgive i forbindelse med omlægning af jorder mellem faste ejendomme

 • kunne rådgive om mulighederne for benyttelse af en given bestemt fast ejendom

 • kunne undersøge og reflektere over matrikulære ændringer, inkl. udføre skelfastlæggelse, herunder under inddragelse af matrikulært historisk materiale

 • kunne benytte forskellige ejendomsrelaterede datasamlinger i forskelligartede rådgivningsopgaver

 • kunne rådgive ved opdeling af ejendomme i ejerlejligheder

   

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePLLANB20601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design