Landinspektørloven og ejendomsregistrene

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have viden om centrale begreber i ejendomsdannelsesprocessen

 • have viden om den praktiserende landinspektørs funktion og rolle

 • have viden om regler for landinspektørvirksomhed samt om landinspektørens professionelle rådgivningsansvar og god landinspektørskik

 • have viden om hvordan landinspektører får adgang til og anvender ejendomsinformation, herunder historiske ejendomsinformationer

 • have kendskab til ejendomsudvikling, herunder økonomiske og tekniske forudsætninger for ejendomsdannelsen

 • have kendskab til de metoder og procedurer, der danner grundlag for vedligeholdelse af den danske matrikel

 • have kendskab til udvikling af de danske ejendomsdatasamlinger, herunder kendskab til matriklens historiske udvikling

 • have kendskab til forsikringsforhold ved drift af landinspektørvirksomhed i relation til rådgivning, og særligt i relation til landinspektøransvar

Færdigheder

 • kunne tilgå og anvende ejendomsdatasamlingerne i ejendomsdannelsesprocessen, herunder historiske ejendomsdata
   
 • kunne påtage sig landinspektøransvaret og overholde god landinspektørskik
   
 • kunne gennemføre lodsejerrådgivning ved udvikling og anvendelse af fast ejendom

Kompetencer

 • have oversigt over landinspektørens, matrikelvæsenets og Landinspektørnævnets individuelle kompetencer og anvendelsesområde herunder parternes retsmidler i forbindelse med landinspektørers arbejde.

 • kunne indhente, analysere og anvende relevante informationer om ejendomme til brug for matrikulære sager

 • have en god forståelse for praktiserende landinspektørers virksomhedsdrift, arbejdsopgaver, rolle og ansvar

 • kunne reflektere over begrebet god landinspektørskik

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveløsning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandinspektørloven og ejendomsregistrene
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelReal Property Data and Legislation on Licensed Surveyors
ModulkodePLLANB20504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design