Telemåling, landmålingens fejlteori og kortprojektioner

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have kendskab til principper og metoder bag telemåling

 • have viden om de produkter (og deres karakteristika), der afledes af telemåling (tekniske kort, ortofoto, højdemodeller mm)

 • have kendskab til udfordringer ved telemåling fra 'Unmanned Aerial Vehicles' (UAV), fly og satellit

 • have viden om opbygning, virkemåde og brug af terrestriske laserscannere

 • have viden om sammensætning af punktskyer og principper bag modellering i punktskyer

 • have kendskab til de geometriske teorier og metoder, som ligger til grund for nogle af de mest brugte kortprojektioner

 • have viden om bestemmelse af afstands- og vinkelkorrektion, herunder meridiankonvergens for TM projektioner

 • have viden om sammenhængen mellem nøjagtighedskrav og zonebredde for TM projektioner

 • have viden om omregning mellem koordinater under skift af datum og under skift af projektion, herunder Helmerttransformationer

 • viden om inferens af normalfordelte stikprøver, herunder

    - t-fordelingen

    - chi-i anden fordelingen

    - forskellige typer af relevante hypotesetest

Færdigheder

 • kunne planlægge og gennemføre terrestrisk laserscanning
   
 • kunne anvende software til sammensætning af punktskyer og skal kunne vurdere resultatet heraf
   
 • kunne anvende software til simpel modellering i punktskyer og skal kunne vurdere resultatet heraf
   
 • kunne formulere og teste basale hypoteser knyttet til landmålingsdata
   
 • kunne omregne landmålingsobservationer (afstande) til/fra TM projektioner

Kompetencer

 • kunne vurdere anvendeligheden af kortprodukter produceret ved telemåling i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne anvende terrestrisk laserscanning i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne anvende software til sammensætning og simpel modellering af punktskyer i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne vurdere resultatet af terrestrisk laserscanning i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne vurdere anvendeligheden af terrestrisk laserscanning som værktøj til løsning af en given opmålingsopgave

 • kunne vælge og anvende en passende kortprojektion til en given opmålingsopgave

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTelemåling, landmålingens fejlteori og kortprojektioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelRemote Sensing, Error Propagation and Map Projections
ModulkodePLLANB20503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design