Opmåling og afsætning med totalstation

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have viden om totalstationens opbygning

 • have viden om opmåling og afsætning med totalstation

 • have viden om den fejlteori der knytter sig til totalstationen og opmåling/afsætning med totalstation

 • have viden om geometrisk konstruktion ved hjælp af CAD-software

 • have viden om udjævning efter mindste kvadraters princip med relevante landinspektøranvendelser

 • have kendskab til opmålingsmetoder, der kan supplere opmåling og afsætning med totalstation

Færdigheder

 • kunne planlægge og gennemføre opmåling og afsætning med totalstation

 • kunne vurdere resultaterne fra opmåling og afsætning med totalstation

 • kunne anvende udjævningssoftware

Kompetencer

 • kunne kontrollere en totalstation

 • kunne anvende totalstationen i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne regne på observationer stammende fra totalstationen i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne vurdere resultatet af måling med totalstation i relation til en given opmålingsopgave

 • kunne vurdere anvendeligheden af totalstationen som værktøj til løsning af en given opmålingsopgave

 • kunne anvende og vurdere udjævning efter mindste kvadraters princip i relation til simple opmålingsopgaver

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOpmåling og afsætning med totalstation
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Total Station and its Use in Surveying
ModulkodePLLANB20502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design