Terrestrisk kortlægning og afsætning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1.-4. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • have viden om instrumenter og metoder til opmåling og afsætning med totalstation

 • have viden om instrumenter og metoder til opmåling med terrestrisk laserscanner

 • have viden om brug af udjævning efter mindste kvadraters princip

Færdigheder

 • kunne begrunde og diskutere valg af løsninger i forbindelse med opmåling og afsætning med totalstation

 • kunne vurdere resultater i forbindelse med opmåling og afsætning med totalstation

 • kunne begrunde og diskutere valg af løsninger i forbindelse med terrestrisk laserscanning

 • kunne vurdere resultater i forbindelse med terrestrisk laserscanning

 • kunne anvende mindste kvadraters princip på landmålingsobservationer og skal kunne vurdere resultaterne herfra

Kompetencer

 • i tæt by kunne måle op til en situationsplan ved hjælp af totalstation

 • kunne afsætte bygninger ved hjælp af totalstation

 • kunne planlægge og gennemføre terrestrisk laserscanning

 • kunne vurdere de valgte landmålingsmæssige/kortlægningsmæssige løsninger

 • ved hjælp af CAD-software kunne fremstille en situationsplan

 • ved hjælp af relevant software kunne håndtere og modellere 3D punktskyer

 • ved hjælp af CAD-software kunne foretage geometrisk konstruktion

 • ved hjælp af relevant software kunne sammenligne kortprodukter

   

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTerrestrisk kortlægning og afsætning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMapping in Urban Areas
ModulkodePLLANB20501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design