Planjura og regulering II

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have dybdegående viden om og forståelse for plan- og reguleringssystemet i Danmark, herunder dets opbygning, funktion og indbyrdes sammenhæng, og navnlig for den del der knytter sig til beskyttelse og udvikling af landsbyer, landdistrikter og det åbne land i øvrigt (fx strategisk landsbyudvikling inkl. bebyggelsesplanlægning, etablering af diverse anlæg i det åbne land, skovrejsning, jordfordeling, naturgenopretning mv.)
   
 • skal særligt have indgående kendskab til den del af plan- og reguleringslovgivningen, som knytter sig til landsbyer, landdistrikter og det åbne land i øvrigt
   
 • skal – med fokus på landsbyer, landdistrikter og det åbne land i øvrigt – have indgående kendskab til anvendelse af forvaltningsret, hvor myndigheden træffer afgørelse

Færdigheder

 • skal ift. en given reguleringssituation, der knytter sig til beskyttelse og udvikling af landsbyer, landdistrikter og det åbne land i øvrigt, og under givne forudsætninger kunne identificere de relevante miljøretlige regler og vurdere betydningen af disse
   
 • skal særligt kunne anvende planlovgivning (især vedrørende kommune- og lokalplanlægning), naturbeskyttelseslovgivning, miljøbeskyttelseslovgivning og anden åben-land-lovgivning i forhold til konkrete beskyttelses- eller udviklingsmæssige udfordringer og problemstillinger

Kompetencer

 • skal kunne afklare og redegøre for de miljøretlige forudsætninger i almindeligt forekommende beskyttelses- og udviklingssituationer, herunder redegøre for og i ukomplicerede tilfælde afklare eventuelle tvivlsspørgsmål ift. regelgrundlaget

 • skal kunne indgå med miljøretlig ekspertise i tværfaglige samarbejder i de mest almindelige beskyttelses- og udviklingsorienterede situationer

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier o. lign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanjura og regulering II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning Law and Regulation – Part II
ModulkodePLLANB20404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design