Landskabs- og ejendomsanalyse samt det åbne lands planlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • viden om landbrugets strukturudvikling, historiske jordreformer og den historiske landskabsudvikling som udfordring og baggrund for den kommunale planlægning

 • viden om ejendomstyper og besiddelsesformer i det multifunktionelle landskab

 • viden om jordpuljedannelse og aktiv jordpolitik i plan- og forhandlingsprocessen

 • viden om multifunktionel og målrettet jordfordeling ifm. skovrejsning, klimaindsatser, ekstensivering af landbruget, fremme af naturdiversitet, naturgenopretning, beskyttelse af grundvandsressourcen, rekreative anvendelser

 • viden om de ejendomsbaserede datasamlinger

 • viden om anvendelse af geografiske analyser på ejendomsdata

 • viden om myndighedsskabte geodata, herunder ejendomsdata, til brug for planlægning og regulering

 • viden om rumlige beslutningsstøttesystemer

Færdigheder

 • færdigheder i at kunne anvende metoder til ejendomsmæssige forundersøgelser

 • færdigheder i at kunne anvende de ejendomsrelaterede datasamlinger ved udfærdigelse af GIS-analyser

 • færdigheder i at kunne anvende metoder til screening af landskabet for jordfordelingsbehov

Kompetencer

 • kompetencer til at kunne kombinere viden om plan- og reguleringssystemet med metoder til analyser af konkrete landskaber mv.

 • kompetencer til at kunne kombinere metoder der anvendes i rumlige beslutningsstøttesystemer

 • kompetencer til at kunne kombinere metoder til geografisk modellering af temaer i det åbne land.

 • kompetencer til at kunne kombinere relevante fagfelter i forbindelse med landskabsanalyse, og landskabets og landbrugets tematisering i den kommunale planlægning

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier o. lign

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandskabs- og ejendoms-analyse samt det åbne lands planlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis of Landscapes and Properties in Rural Planning
ModulkodePLLANB20403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design