Byernes planlægning og forvaltning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om byudviklingens rammebetingelser og udfordringer

 • skal have kendskab til relevante teorier og metoder inden for planlægning og byplanlægning

 • skal have viden om og forståelse for den spatiale planlægnings rammer, organisering, funktion og virkemidler på nationalt, regionalt og især kommunalt og lokalt niveau

 • skal have viden om planlægning, regulering og forvaltning af arealer i byudvikling, både gennem lovbundne/formelle og ikke-lovbundne/uformelle planer og virkemidler samt gennem samspillet mellem disse

 • skal kunne forstå og reflektere over sammenhænge mellem byudvikling, planlægning og bæredygtighed (økonomisk, socialt/kulturelt, miljømæssigt)

 • skal kunne forstå den spatiale planlægning som både en politisk og strategisk proces og en teknisk og administrativ proces

Færdigheder

 • skal kunne identificere en byudviklingsproblemstilling, som viderebearbejdes til en konkret planlægningsmæssig problemstilling på kommunalt og lokalt niveau

 • skal kunne analysere fysiske, funktionelle, økonomiske, sociokulturelle og/eller miljømæssige forhold med relevans for problemstillingen

 • skal kunne afdække de interesser og aktører, der knytter sig til problemstillingen, samt kunne anvise en fremgangsmåde for inddragelse af nøgleaktører og borgere

 • skal kunne analysere og vurdere forskellige planinstrumenters muligheder og begrænsninger ift. den valgte problemstilling, herunder med særlig hensyntagen til konsekvenser for sammenhænge, arealanvendelse og bæredygtighed

 • skal kunne anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og planlægningsrelaterede datasamlinger i projektets analyser og i formidling af projektarbejdets resultater, herunder visualisering af planlægningsarbejdet

 • skal kunne udvikle konkrete forslag til reviderede, nye eller supplerende strategier og planer, på relevant niveau(er), til løsning af problemstillingen. Der skal i den forbindelse udarbejdes to produkter – en arealorienteret udviklingsplan på by- eller bydelsniveau samt en lokalplan inkl. kortbilag og bebyggelsesreguleringer bestemmelser mv.

Kompetencer

 • skal kunne strukturere og håndtere den komplekse sammensætning af konkrete byudviklings- og planlægningsproblemstillinger i studie- og projektarbejdet

 • skal kunne kombinere og sammensætte anvendelsen af relevante teorier, metoder og analyser, så disse danner en syntese frem mod udarbejdelsen af konkrete strategier og planer

 • skal selvstændigt kunne indgå i tværfaglige planlægningsopgaver og – samarbejde på byniveau

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByernes planlægning og forvaltning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Planning and Land Management
ModulkodePLLANB20301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design