GNSS, nivellement og korttegning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om nivellerinstrumentets opbygning

 • skal have viden om udførelse og beregning af geometrisk nivellement

 • skal have viden om den generelle virkemåde for GNSS

 • skal have viden om instrumenter og metoder til opmåling/afsætning med RTK-GNSS

 • skal have viden om den fejlteori, der knytter sig til ovennævnte instrumenter og opmålingsmetoder

 • skal have kendskab til udjævning efter mindste kvadraters princip

 • skal have viden om praksis, metoder og software i forbindelse med konstruktion af kort og højdemodeller

Færdigheder

 • skal kunne planlægge, gennemføre og beregne geometrisk nivellement

 • skal kunne planlægge og gennemføre opmåling og afsætning med RTK-GNSS

 • skal kunne vurdere resultaterne fra geometrisk nivellement

 • skal kunne vurdere resultaterne fra opmåling og afsætning med RTK-GNSS

 • skal kunne anvende software til fremstilling, præsentation og sammenligning af vektor/raster kort og simple 3D-modeller

 • skal kunne foretage kortsammenligninger og vurdere resultatet heraf

Kompetencer

 • skal kunne kontrollere et nivellerinstrument og anvende nivellerinstrumentet i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne regne på observationer stammende fra nivellerinstrumentet i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne vurdere resultatet af geometrisk nivellement i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne anvende RTK-GNSS i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne vurdere resultatet af RTK-GNSS i relation til en given opmålingsopgave

 • skal kunne vurdere anvendeligheden af geometrisk nivellement og RTK-GNSS som værktøj til løsning af en given opmålingsopgave

 • skal kunne fremstille kort og højdemodeller på baggrund af opmåling og afsætning i relation til en given opmålingsopgave

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGNSS, nivellement og korttegning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGNSS, Levelling and Map Construction
ModulkodePLLANB20203
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design