Landmålingens fejlteori og kortprojektioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om sandsynlighedsregning og fejlforplantning

 • skal have viden om middelværdi og varians for stokastiske variable samt deres linearkombinationer

 • skal have viden om kontinuerte stokastiske variable, herunder uafhængighed, samt fordelings- og tæthedsfunktionen

 • skal have viden om normalfordelingen

 • skal have viden om estimation af middelværdi og varians samt viden om konfidensintervaller for middelværdi

 • skal have viden om den simple fejlforplantningslov

 • skal kende til mindste kvadraters princip

 • skal have viden om globale, regionale og nationale referencesystemer (1D,2D,3D) og deres indbyrdes relationer

 • skal have viden om Danmarks plane fundamentalnet og fundamentale højdenet

 • skal have viden om geografiske koordinater for kugleflader og omdrejningsellipsoider og sammenhængen med kartesiske koordinater

 • skal vide, at kort altid har forvrængninger

 • skal vide, at der ikke findes kort med konstant målforhold.

 • skal kende forskellige egenskaber ved kort: Arealtro, vinkeltro, afstandstro

 • skal have viden om ellipsoide, geoide

 • skal kende til ofte brugte danske kortprojektioner og vertikale referencesystemer

Færdigheder

 • skal kunne anvende den simple fejlforplantningslov på simple problemstillinger

 • skal kunne foretage kvalificerede valg af metode og instrumenter i relation til en given opgave

 • skal kunne vurdere udførte målingers kvalitet

 • skal kunne anvende software til at løse simple problemstillinger ved hjælp af mindste kvadraters princip

 • skal kunne anvende software til koordinatomregning

Kompetencer

 • skal kunne bruge fejlteori, mindste kvadraters princip og kortprojektioner i relation til det konkrete projektarbejde

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og workshops

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLandmålingens fejlteori og kortprojektioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelError Propagation and Map Projections
ModulkodePLLANB20202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design