Kortfremstilling og geografisk information

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om indsamling og brug af geografisk information – herunder indsigt i det danske geodataområdes opgaver og datasamlinger

 • skal have kendskab til teorier, metoder og teknikker, der anvendes til modellering af virkelighe­den i forbindelse med dataindsamling, brug og formidling af geografisk information – herunder specifikt kendskab til teori og metoder til tematisk kortlægning indenfor fysisk planlægning og arealforvaltning

 • skal have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges

 • skal have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde

Færdigheder

 • skal kunne specificere kravene til en kortløsning og udarbejde et kort relateret til fysisk planlægning og arealforvaltning

 • skal kunne definere de i projektrapporten anvendte tekniske og videnskabelige begreber

 • skal kunne beskrive de anvendte tekniske og videnskabelige modeller, teorier eller metoder til analyse af den valgte problemstilling

 • skal kunne analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder

 • skal kunne planlægge og lede et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder

 • skal kunne strukturere og formidle resultatet af projektarbejdet og projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser; skriftligt, grafisk og mundtligt

Kompetencer

 • skal kunne arbejde problemorienteret med indsamling og bearbejdning af stedrelateret information med henblik på anvendelse i en defineret analyse- eller formidlingssammenhæng
   
 • skal kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer  

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKortfremstilling og geografisk information
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMap Design and Geographic Information
ModulkodePLLANB20102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design