Matematik og naturvidenskab

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal have viden om metoder til bestemmelse af løsninger for et lineært ligningssystem ved hjælp af matrixalgoritmer
 • Skal have viden om matrix-afbildninger
 • Skal have viden om termodynamikkens 1-3 lov samt om grundlæggende begreber som entalpi og entropi
 • Skal have viden om grundlæggende kemi, bindinger, pH, miljøkemi, ioner, redoxforhold
 • Skal have viden om grundlæggende hydrodynamiske begreber for ikke sammenpresselige væsker, herunder Stokes lov samt Bernoullis ligning

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre reduktion af matricer til echelonform med henblik på løsning af lineære ligningssystemer
 • Skal kunne gennemføre elementære beregninger med vektorer og matricer, herunder multiplikation og inversion
 • Skal kunne opstille og løse simple differentialligninger
 • Skal kunne vurdere forskellige kemiske stoffers tilstande under naturlige forhold
 • Skal kunne afstemme redoxligninger
 • Skal kunne gennemføre simple beregninger af tryk og strømhastighed i væsker
 • Skal kunne gennemføre simple termodynamiske beregninger på lukkede systemer

Kompetencer

 • Skal kunne relatere og anvende viden og færdigheder vedrørende lineære ligningssystemer samt vektorer og matricer i geografiske problemstillinger
 • Skal kunne relatere og anvende færdigheder vedrørende kemisk, hydrodynamisk og termodynamisk viden i fagrelevant kontekst for geografiske problemstillinger

 

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematik og naturvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematics and Natural Science
ModulkodePLGEOB1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i geografi
StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen, Studienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design