Geografisk informationsvidenskab & teknologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Viden om geografisk informationsvidenskab & teknologi
 • Viden om geodata, kort, geometri og koordinatsystemer
 • Viden om grundlæggende datamodeller i GIS og deres anvendelser
 • Viden om centrale danske & internationale datasamlinger
 • Viden om anvendelse af kort, klassifikation, abstraktion, datakvalitet, kildemateriale og opbygning af kort
 • Viden om Distribueret GIS (Web-GIS, mobil-GIS, Big Data)

Færdigheder

 • Skal kunne anvende digital GIS-software til bearbejdning af geodata med henblik på analyse og syntese af data, og fremstilling af kort og visualiseringer
 • Skal kunne anvende danske og internationale datasamlinger
 • Skal kunne anvende rasterbaserede analysemetoder
 • Skal kunne anvende netværksbaserede analysemetoder
 • Skal kunne bearbejde kortets kartografiske udformning, med særlig fokus på tematisk kartografi
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi

Kompetencer

 • Selvstændigt kunne strukturere og håndtere dataindsamling, datamodellering, dataanalyse og visualisering i et Geografisk Informations System.
 • Selvstændigt kunne vurdere anvendeligheden af GIS som værktøj i analyse af en given problemstilling
 • Selvstændigt kunne evaluere kvaliteten af de anvendte geodata og de anvendte metoder og teknikker

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser & workshops. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografisk informationsvidenskab & teknologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGIScience & Technology
ModulkodePLBLGB22202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design