Infrastrukturer og systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

Delprøve: Infrastruktur knyttet til fjernvarmesystemer

 • Skal kunne opliste særlige kendetegn ved forskellige tekniske infrastrukturer, herunder spildevand, varmeforsyning, affald og trafik
 • Skal kunne forklare udviklingen i teknisk infrastruktur ud fra et systemperspektiv
 • Skal kunne gøre rede for basale dele af organisationen omkring de tekniske infrastrukturer

Delprøve: Infrastruktur til spildevand og overfladevand

 • Skal kunne opliste særlige kendetegn ved forskellige tekniske infrastrukturer, herunder spildevand, varmeforsyning, affald og trafik
 • Skal kunne forklare udviklingen i teknisk infrastruktur ud fra et systemperspektiv
 • Skal kunne gøre rede for basale dele af organisationen omkring de tekniske infrastrukturer

Delprøve: Infrastruktur til trafik og mobilitet

 • Skal kunne opliste særlige kendetegn ved forskellige tekniske infrastrukturer, herunder spildevand, varmeforsyning, affald og trafik
 • Skal kunne forklare udviklingen i teknisk infrastruktur ud fra et systemperspektiv
 • Skal kunne gøre rede for basale dele af organisationen omkring de tekniske infrastrukturer

Delprøve: Infrastruktur til indsamling og håndtering af 
husholdningsaffald

 • Skal kunne opliste særlige kendetegn ved forskellige tekniske infrastrukturer, herunder spildevand, varmeforsyning, affald og trafik
 • Skal kunne forklare sammenhængen mellem teknisk infrastruktur og planlægning af by, energi og miljø
 • Skal kunne forklare udviklingen i teknisk infrastruktur ud fra et systemperspektiv
 • Skal kunne gøre rede for basale dele af organisationen omkring de tekniske infrastrukturer

Færdigheder

Delprøve: Infrastruktur knyttet til fjernvarmesystemer

 • Skal kunne kortlægge flows i de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne foretage simple kapacitets- og dimensioneringsberegninger af de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne udpege bæredygtige udviklingsmuligheder for tekniske infrastrukturer

Delprøve: Infrastruktur til spildevand og overfladevand

 • Skal kunne kortlægge flows i de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne foretage simple kapacitets- og dimensioneringsberegninger af de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne demonstrere sammenhængen mellem teknisk infrastruktur og arealanvendelse

Delprøve: Infrastruktur til trafik og mobilitet

 • Skal kunne kortlægge flows i de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne foretage simple kapacitets- og dimensioneringsberegninger af de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne demonstrere sammenhængen mellem teknisk infrastruktur og arealanvendelse

Delprøve: Infrastruktur til indsamling og håndtering af 
husholdningsaffald

 • Skal kunne kortlægge flows i de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne foretage simple kapacitets- og dimensioneringsberegninger af de gennemgåede tekniske infrastrukturer
 • Skal kunne analysere en infrastrukturs robusthed i forhold til skiftende udviklingstendenser
 • Skal kunne udpege bæredygtige udviklingsmuligheder for tekniske infrastrukturer

Kompetencer

Delprøve: Infrastruktur knyttet til fjernvarmesystemer

 • Skal kunne vurdere beslutningsgrundlaget for udviklingen af teknisk infrastruktur i en planlægningsmæssig sammenhæng

Delprøve: Infrastruktur til spildevand og overfladevand

 • Skal kunne vurdere beslutningsgrundlaget for udviklingen af teknisk infrastruktur i en planlægningsmæssig sammenhæng

Delprøve: Infrastruktur til trafik og mobilitet

 • Skal kunne vurdere beslutningsgrundlaget for udviklingen af teknisk infrastruktur i en planlægningsmæssig sammenhæng

Delprøve: Infrastruktur til indsamling og håndtering af 
husholdningsaffald

 • Skal kunne vurdere barrierer og muligheder for at udvikle og sammentænke tekniske infrastrukturer for at fremme en bæredygtig udvikling
 • Skal kunne vurdere beslutningsgrundlaget for udviklingen af teknisk infrastruktur i en planlægningsmæssig sammenhæng

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInfrastruktur knyttet til fjernvarmesystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Det er en forudsætning for at bestå det samlede modul, at alle fire delprøver er bestået.
Vægtning af delprøve: 25%
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnInfrastruktur til spildevand og overfladevand
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Det er en forudsætning for at bestå det samlede modul, at alle fire delprøver er bestået.
Vægtning af delprøve: 25%
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnInfrastruktur til trafik og mobilitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Det er en forudsætning for at bestå det samlede modul, at alle fire delprøver er bestået.
Vægtning af delprøve: 25%
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Prøvens navnInfrastruktur til indsamling og håndtering af husholdningsaffald
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Det er en forudsætning for at bestå det samlede modul, at alle fire delprøver er bestået.
Vægtning af delprøve: 25%
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInfrastructures and Systems
ModulkodePLBEMB23502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design