Planlæggerens teorier og værktøjer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om tilgange til vidensproduktion inden for by-, energi- og miljøplanlægning
  • Skal kunne gøre rede for forskellige positioneringer inden for by-, energi- og miljøplanlægning
  • Skal have forståelse for den historiske udvikling af fagområderne
  • Skal kunne gøre rede for centrale tilgange til at skabe forandring inden for by-, energi- og miljøplanlægning

Færdigheder

  • Skal kunne diskutere de planfaglige og videnskabsteoretiske fundamenter for by-, energi- og miljøplanlægning
  • Skal kunne relatere relevante tilgange, metoder og teorier inden for by-, energi- og miljøplanlægning til deres videnskabsteoretiske fundamenter

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over brugen af relevante tilgange og metoder indenfor by-, energi- og miljøplanlægning i forhold til at analysere og vurdere planlægningsmæssige problemstillinger
  • Skal kunne reflektere over forskellige rationaler og værdier, som præger planlæggernes måde at håndtere planlægningsmæssige problemstillinger på, herunder i forhold til at skabe en bæredygtig udvikling
  • Skal kunne forholde sig kritisk til egen planfaglige positionering og dens indflydelse på tilgangen til planlægningen

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlæggerens teorier og værktøjer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Planner’s Theories and Tools
ModulkodePLBEMB22602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design