Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Har indgående viden om en udvalgt problemstilling relateret til by-, energi- og miljøplanlægning inklusiv eksisterende forskningsbaseret viden knyttet hertil
 • Har indgående viden om og forståelse for praktiske og teoretiske tilgange der er centrale for den udvalgte problemstilling inden for by- eller energi- og miljøplanlægning
 • Har viden om videnskabelig vidensproduktion, specielt i forhold til metoder, undersøgelsesdesign og forskellige typer af viden

 

Færdigheder

 • Skal kunne opstille et sammenhængende og velargumenteret undersøgelsesdesign, herunder redegøre for forbindelsen fra problemformulering til valg af teoretiske og praktiske tilgange og metoder.
 • Skal kunne redegøre for relevante interesser i forhold til den valgte problemstilling, samt hvordan disse bør håndteres.
 • Skal selvstændigt kunne udarbejde et helhedsorienteret og bæredygtigt løsningsforslag til den konkrete problemstilling.
 • Skal kunne anvise tilgange til at implementere de udvalgte løsningsforslag med henblik på at skabe bæredygtig forandring.
 • Skal kunne opstille og reflektere over egne læringsmål som del af en fortsat professionel udvikling inden for planlægningsfaget
 • Skal kunne anvende videnskabelig viden, teori, metoder og forklaring i forhold til et konkret planlægningsprojekt, samt reflektere over hvad de metodiske valg betyder for viden og resultater
 • Skal kunne håndtere referencer med brug af et digitalt referenceværktøj

Kompetencer

 • Skal kunne på et højt fagligt niveau reflektere kritisk over grundlaget for den valgte problemstilling samt problemformuleringens relevans og kvalitet.
 • Kan kritisk reflektere over og bidrage til planlægningsfaget og dets udvikling i relation til by-, energi- og miljøplanlægning
 • Kan reflektere over egne værdier og rationaler anvendt i projektarbejdet og konsekvenserne heraf for resultaterne
 • Skal kunne indgå i samarbejder på et højt fagligt niveau samt reflektere over problemer og løsninger i disse
 • Kan reflektere over projektets planteoretiske tilgang og vidensproduktion

 

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project
ModulkodePLBEMB22601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design