Energisystemanalyse

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i kurserne Matematik og naturvidenskab på BEM1 samt Geografisk informationsvidenskab & teknologi på BEM2.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Grundlæggende viden om termiske og elektriske energibegreber og energiteknologier
 • Grundlæggende viden om energibehov inden for forskellige sektorer
 • Grundlæggende forståelse for energisystemets virkemåde og synergi mellem forskellige sektorer.
 • Grundlæggende forståelse for kriterier til vurdering og sammenligning af energisystemer
 • Grundlæggende forståelse for hvordan energiteknologier kan fremme eller hæmme overgangen til vedvarende energi
 • Grundlæggende viden om hvordan digitale geografiske informationssystemer kan anvendes til at kortlægge og analysere vedvarende energiressourcer og energibehov
 • Grundlæggende forståelse for samspillet mellem forskellige energiteknologier og -systemer samt samfund og miljø

 

Færdigheder

 • Kan anvende energisystemanalysens basale fagtermer
 • Kan foretage en kvantitativ energisystemanalyse vha. et digitalt energisystemanalyseværktøj, som f.eks. EnergyPLAN
 • Kan vurdere miljøkonsekvenser fra anvendelse af forskellige energiressourcer og -teknologier med fokus på emissioner og klimapåvirkning

Kompetencer

 • Evne til selvstændigt og kritisk at analysere og vurdere energisystemer samt kritisk reflektere over analyseresultater

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEnergisystemanalyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnergy Systems Analysis
ModulkodePLBEMB22502
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design