Bæredygtig energi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Teoretisk og metodisk viden om teknologier (herunder infrastrukturanlæg), forbrugsvaner, systemforståelse samt disses anvendelse i design af bæredygtige energisystemer.
 • Viden om analysemetoder til planlægning af bæredygtige energisystemer herunder de tilhørende infrastrukturer og/eller teknologier, samt de energibehov der opfyldes hermed. 

Færdigheder

 • Kan kortlægge eksisterende forskningsbaseret viden og argumentere for relevansen af den udvalgte problemstilling i forhold til den eksisterende viden. 
 • Skal kunne kortlægge et eksisterende energisystem samt de energibehov dette opfylder i samfundet, samt kunne identificere konkrete udfordringer eller behov for omdannelsen heraf i en mere bæredygtig retning.
 • Skal metodisk kunne opstille, analysere, belyse og sammenligne alternative strategier for udviklingen af det valgte energisystem set i sammenhæng med det omgivende samfund.
 • Skal kunne modellere og vurdere et energisystem, samt de alternative strategiers effekt herpå, herunder de miljømæssige og økonomiske konsekvenser.
 • Skal kunne vurdere realisérbarheden af de alternative strategier i forhold til relevant lovgivning, regulering og aktører.

 

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne strukturere analyse og design af bæredygtige energisystemer herunder de tilhørende teknologier (inkl. infrastrukturanlæg) i en samfundsmæssig kontekst.
 • Kan kombinere, kritisk vurdere og sammensætte forståelser, metoder og analyser frem mod udarbejdelse af konkrete strategier og/eller planer i energisystemer med høj kompleksitet.
 • Skal kunne analysere og redegøre for styrker og svagheder ved anvendte såvel som fravalgte planfaglige værktøjer til problemløsningen.
 • Skal kunne kommunikere projektarbejdet og dets resultater til eksperter såvel som ikke-eksperter.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper suppleret med kursusgange og workshops inden for modellering. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig energi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Energy
ModulkodePLBEMB22501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design