Organisering af virksomheders bæredygtighedsindsats

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Overblik over miljøregulering og bæredygtighedsindsatsen i Danmark med fokus på virksomheder, og den historiske udvikling heri
  • Forståelse for principperne bag miljøreguleringen
  • Forståelse for forskellige aktørers roller i virksomheders bæredygtighedsindsats, herunder miljømyndighederne, virksomhedens egen samt ikke-statslige aktører
  • Forståelse for innovations- og forandringspotentialer i virksomhedernes bæredygtighedsindsats

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for samarbejdet mellem myndigheder og virksomheder på miljøområdet i Danmark, og for dette samarbejdes betydning for virksomhedernes bæredygtighedsindsats
  • Skal kunne anvende standarder for livscyklusbaseret ledelse af bæredygtighedsindsatsen i konkrete virksomheder
  • Skal kunne analysere fordele og ulemper ved forskellige former for medarbejderdeltagelse i virksomheders bæredygtighedsindsats
  • Skal kunne analysere miljøledelsessystemers opbygning og anvendelse i virksomheder

 

Kompetencer

  • Skal kunne udarbejde politikker, mål og handlingsplaner til brug i virksomheders bæredygtighedsindsats
  • Skal kunne kritisk vurdere hvordan forskellige reguleringstyper påvirker virksomheders bæredygtighedsindsats

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisering af virksomheders bæredygtighedsindsats
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCorporate Sustainability Management
ModulkodePLBEMB22403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design