Samfundsøkonomi og projektvurdering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

Skal have:

  • grundlæggende viden om rentesregning og nutidsværdiberegning
  • grundlæggende viden om styrker og svagheder ved samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger herunder cost-benefit metoden og den konkrete institutionelle økonomiske tilgang som modstykke
  • grundlæggende viden om mikro- og makroøkonomiske begreber som investeringer, renter (kort og lang rente og realrente), statsobligationer og institutioner (som fx Folketinget, markedet, normer, regler og teorier)
  • grundlæggende viden om, hvordan samfundsøkonomien på mikro-, meso- og makroniveau fungerer som en ramme for samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger ifølge nykeynesiansk, keynesiansk, konkret institutionel økonomi og økologisk økonomisk teori.
  • grundlæggende viden om økonomisk planlægning på mikro-, meso- og makroniveau, især gennem finans- og strukturpolitik med særligt henblik på ulige udvikling og ulighed
  • grundlæggende viden om, hvordan den danske økonomiske planlægning påvirkes af europæisering og globalisering.

Færdigheder

Skal kunne:

  • foretage virksomheds- og samfundsøkonomiske vurderinger af et projekt
  • deltage i en konkret diskussion af styrker og usikkerheder ved samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger
  • udvise grundlæggende færdigheder i relation til vurdering af lokale udviklingsprojekter og investeringer.

Kompetencer

Skal kunne:

kritisk og selvstændigt analysere og vurdere samfundsøkonomiske beregninger med udgangspunkt i forskellige paradigmer.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og projektvurdering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomy and Project Evaluation
ModulkodePLBEMB22402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design