Design af byens infrastrukturer og mobilitet

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne beskrive sammenhængene mellem byens strukturer, bykvalitet, bæredygtighed og klimatilpasning, samt hvordan de defineres af mobilitet.
 • Skal kunne forklare hvilke udfordringer byens strukturer giver i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Skal kunne identificere forskellige teoretiske og metodemæssige tilgange til at analysere byens strukturer.
 • Skal kunne gøre rede for bydesignets betydning for at sikre god bykvalitet og bæredygtige løsninger.
 • Skal kunne redegøre for hvordan tekniske og samfundsmæssige faktorer spiller ind på sammenhængen mellem byens materielle struktur og bæredygtige udfordringer.

Færdigheder

 • Skal kunne påvise sammenhænge i udviklingen af byens funktioner og tekniske infrastrukturer.
 • Skal kunne kortlægge hvordan infrastrukturer og mobilitet definerer byen og sociale sammenhænge, bl.a. ved hjælp af web-GIS.
 • Skal kunne argumentere for hvordan en given designløsning bidrager til stedsidentiteten.
 • Skal kunne forholde sig til konsekvenserne af fortætning i et givent byområde

Kompetencer

 • Skal kunne bedømme hvilke bæredygtige alternativer, der er velegnet til udvikling eller ændring af eksisterende infrastruktur i byen.
 • Skal kunne udforme et strukturelt forslag til bæredygtige alternativer for et lokalt byrum ved brug af et digitalt 3D visualiseringsværktøj f.eks. SketchUp
 • Skal kunne reflektere kritisk over betydningen af de tekniske og samfundsmæssige samspil i byen i forhold til de strukturelle rammer.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, selvstudier eller  studiekreds.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af byens infrastrukturer og mobilitet
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Infrastructures and Mobility
ModulkodePLBEMB22306
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design