Planlægning for den bæredygtige by

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne gøre rede for aktuelle problemstillinger og udfordringer inden for byplanlægning på tværs af lokale, regionale, nationale og internationale skalaer, og relatere dem til en bæredygtighedsdiskussion.
 • Skal kunne forklare det metodeteoretiske grundlag for forskellige metoder til at analysere et sted.
 • Skal kunne begrunde den teoretiske forståelse bag udarbejdelsen af et løsningsforslag.

Færdigheder

 • Skal kunne udføre en ingeniørfaglig kortlægning af de tekniske og rumlige betingelser for byudvikling for et konkret sted og illustrere disse ved hjælp af digitale geografiske informationssystemer.
 • Skal kunne udpege samfundsmæssige karakteristika og dynamikker, der er centrale for et steds bæredygtige udvikling.
 • Skal kunne kortlægge hvilke interesser, der er forbundet med udviklingen af et konkret sted.
 • Skal kunne opstille løsningsforslag til, hvordan planlægning kan være med til at imødegå grundlæggende udfordringer i byerne
 • Skal kunne redegøre for de anvendte metoder til dataindsamling og -bearbejdning af hhv. kvalitative og kvantitative data, samt reflektere over deres anvendelse

Kompetencer

 • Skal kunne udvikle en plan for et steds bæredygtige udvikling på baggrund af relevante analyser.
 • Skal kunne argumentere for den udarbejdede plan ud fra akademiske metode- og teoribetragtninger.
 • Skal kunne reflektere kritisk over strategien bag af den udarbejdede plan i forhold til dens værdi for de involverede interessenter og dens realiserbarhed.
 • Skal kunne formidle og argumentere for en konkret plan til en ekstern fagperson

   

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning for den bæredygtige by
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning for a Sustainable City
ModulkodePLBEMB22301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design