Planlægning og naturressourcer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal demonstrere viden om bæredygtig planlægning af en eller flere naturressourcer (herunder f.eks. biologiske systemer, vandsystemer eller energiressourcer) koblet til det åbne land.
 • Skal kunne beskrive det system af planlægning og regulering, der fastlægger rammerne for de behandlede naturressourcer i det åbne land.
 • Skal kunne redegøre for centrale naturvidenskabelige dynamikker i relation til planlægning af de behandlede naturressourcer.

 

Færdigheder

 • Skal kunne påvise konkrete problemer i bæredygtig anvendelse, planlægning og forvaltning af de behandlede naturressourcer, herunder i forhold til globale bæredygtighedsudfordringer såsom klimaforandringer, ressourceknaphed og nedgangen i biodiversitet.
 • Skal kunne anvende forskellige planlægningsteorier og begreber til at forstå planlægningen af de behandlede naturressourcer.
 • Skal kunne anvende digitale geografiske informationssystemer i analysen af de behandlede naturressourcer.
 • Skal kunne behandle og anvende både kvalitative og kvantitative data til at belyse det valgte emne og forholde sig kritisk til den viden der anvendes.
 • Skal kunne organisere samarbejdet med en vejleder, formidle vejledningsbehov og reflektere over den type af vejledning gruppen modtager

 

Kompetencer

 • Skal selvstændigt kunne strukturere og håndtere analyse og bæredygtig planlægning af naturressourcer.
 • Skal kunne kritisk vurdere relevante aktørers planlægning, anvendelse og forvaltning af naturressourcer herunder forholde sig til hvordan planlægningen af de behandlede naturressourcer påvirker hensynet til andre naturressourcer.
 • Skal kunne reflektere over forskellige teamroller og eget bidrag til projektarbejdet

   

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og naturressourcer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning and Natural Resources
ModulkodePLBEMB22201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design