Planlægningens rammer og praksisser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal besidde grundlæggende viden om planlægning, plansystemet og rammerne for de forskellige plantyper inden for fysisk planlægning
 • Skal have grundlæggende forståelse for definitioner og formål med planlægning.
 • Skal have viden om rationaler samt overordnede tilgange og metoder for deltagelsesprocesser
 • Skal have viden om definitioner og fortolkninger af bæredygtighed og dets relation til planlægning

 

Færdigheder

 • Skal kunne identificere planlægningens centrale aktører og redegøre for sammenspillet mellem deres interesser.
 • Skal kunne redegøre for planlægningens kredsløb og anvende det til at forklare en konkret planproces
 • Skal kunne anvende planlægningens basale fagtermer korrekt
 • Skal kunne beskrive og sammenligne planlægningens basale styringsredskaber og hvordan de bruges til at implementere planlægning og skabe forandring.
 • Skal kunne navigere i og anvende grundlæggende digitale plandata på online platforme

Kompetencer

 • Skal besidde evnen til selvstændigt at søge viden om planlægningen og planlægningens rolle
 • Skal kunne anvende viden om planlægningen og planlægningens rolle til at analysere og kritisk bedømme planprocesser og deres resultater i teori og praksis

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægningens rammer og praksisser
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFrameworks and Practices of Planning
ModulkodePLBEMB22105
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design