Planlægning og samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for hvilke centrale aktører, der har indflydelse på den studerede adfærd, og hvordan samspillet imellem aktørerne er.
 • Skal kunne redegøre for betydningen af begrebet bæredygtighed i relation til den studerede adfærd
 • Skal kunne forklare hvilke indvirkninger, som offentlig og privat planlægning og forvaltning har på udviklingen af den studerede adfærd.

Færdigheder

 • Skal kunne foretage en kvalitativ kortlægning af hvordan den studerede adfærd påvirker bæredygtig udvikling og identificere centrale bæredygtighedsmæssige problemstillinger.
 • Skal kunne give en fortolkning af hvilken indflydelse aktørerne har på den studerede adfærd på baggrund af kortlægning af eksisterende viden og interviews.
 • Skal kunne udvikle anbefalinger til, hvordan planlægningen kan adressere de centrale bæredygtighedsmæssige problemstillinger.
 • Skal kunne redegøre for og skelne mellem centrale begreber knyttet til metode og vidensproduktion f.eks. validitet, troværdighed, kvalitative og kvantitative data, samt anvende disse i refleksioner over projektets metode.
 • Skal kunne opstille en akademisk rapport, der overholder de gældende retningslinjer.

 

 

Kompetencer

 • Skal kunne indsnævre et ukendt og komplekst problemområde med udgangspunkt i en konkret adfærd til en relevant og præcis problemformulering.
 • Skal kunne planlægge og udføre kvalitative interviews med henblik på at kortlægge planlægningens indflydelse på konkrete adfærdsmønstre.
 • Skal kunne redegøre for og forholde sig kritisk til den viden arbejdet baseres på.
 • Skal selvstændigt kunne varetage planlægning, gennemførsel og styring af et team-baseret projektarbejde.
 • Skal kunne reflektere over et gruppearbejde og inddrage tidligere erfaringer til at forbedre arbejdet.

Undervisningsform

Workshops og projektarbejde. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning and Society
ModulkodePLBEMB22102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design