Bæredygtig planlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Viden om planlægning af gruppesamarbejde og værktøjer til dette
  • Viden om hvad ansvar for egen læring betyder i gruppesamarbejde
  • Viden om definitioner og fortolkninger af bæredygtig udvikling
  • Viden om hvordan planlægning kan bruges til at fremme en bæredygtig udvikling inden for et udvalgt område

Færdigheder

  • Skal kunne redegøre for eksisterende viden inden for det felt der arbejdes med
  • Skal kunne anvende interview til indsamling af empiri.

Kompetencer

  • Skal kunne udarbejde og begrunde en problemformulering med baggrund i en beskrivelse af en problemstilling og dens kontekst, samt redegøre for en tilgang som kan bruges til at besvare problemformuleringen
  • Er i stand til at reflektere over et gruppearbejde og formidle erfaringer med dette skriftligt og mundtligt
  • Skal kunne reflektere over egen læreproces som del af en gruppeproces

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig planlægning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Planning
ModulkodePLBEMB22101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design