Bygeografiske metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne forklare udvalgte kvalitative og kvantitative metoder til indsamling af data om byen som rum og sted.
 • Skal kunne bruge GIS til at analysere byen som rum og sted
 • Skal kunne analysere og vurdere demografiske og andre menneskelige parametre, der relaterer sig til byens befolkning og samspillet mellem samfund, rum og sted
 • Skal kunne beskrive de videnskabelige grundlag for forskellige dataindsamlingsmetoder til at analysere byen som rum og sted
 • Skal kunne udlede forskelligheder, sammenfald, komplementaritet og forhold imellem akademiske og praktiske tilgange til at analysere rum og sted i en bymæssig kontekst

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne indhente forskellige data til at forstå rum og sted i en bymæssig kontekst
 • Skal kunne identificere, fremskaffe, anvende og kombinere data fra de væsentligste datasamlinger (herunder fra Danmarks Statistik og Kortforsyningen) til at forstå den bymæssige kontekst
 • Skal kunne organisere og analysere indsamlede data, herunder med brug af relevante software
 • Skal skriftligt, mundtligt og visuelt kunne kommunikere og formidle resultater af analyser af rum og sted
 • Skal kunne strukturere feltstudier, anskaffe viden om byen og indsamle data gennem feltstudier

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Kan selvstændigt designe en dataindsamling med henblik på at forstå rum og sted i en bymæssig kontekst.
 • Kan vurdere kvalitet og relevans af data og analyser for specifikke akademiske og praktiske formål.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygeografiske metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethods in Urban Geography
ModulkodePGLLBGB16304
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design