Design af byens infrastrukturer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne beskrive sammenhængene mellem byens strukturer, bykvalitet og bæredygtighed.
 • Skal kunne forklare hvilke udfordringer byens strukturer giver i forhold til at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Skal kunne identificere forskellige teoretiske og metodemæssige tilgange til at analysere byens strukturer.
 • Skal kunne gøre rede for bydesignets betydning for at sikre god bykvalitet og bæredygtige løsninger.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne påvise sammenhænge mellem byens strukturer og tekniske infrastrukturer.
 • Skal kunne kortlægge hvordan teknisk infrastruktur er koblet sammen med byen.
 • Skal kunne argumentere for hvordan en given designløsning bidrager til stedsidentiteten.
 • Skal kunne udpege tekniske og samfundsmæssige faktorer, som spiller ind på sammenhængen mellem byens materielle struktur og bæredygtige udfordringer.
 • Skal kunne beregne bytætheden for et givet område.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne bedømme hvilke bæredygtige alternativer, der er velegnet til udvikling af eksisterende infrastruktur i byen.
 • Skal kunne bedømme den stedbundne og rumlige betydning ved byudvikling.
 • Skal kunne udforme et strukturelt forslag til bæredygtige alternativer for et lokalt byrum ved brug af et 3D visualiseringsværktøj.
 • Skal kunne reflektere kritisk over betydningen af de tekniske og samfundsmæssige samspil i byen i forhold til de strukturelle udfordringer.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser, selvstudier eller  
studiekreds.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af byens infrastrukturer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Infrastructures
ModulkodePGLLBB16306
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (by-, energi- og miljøplanlægning)
StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design