Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Indsigt i og forståelse af den geografiske relevans af den valgte problemstilling samt kendskab til, hvordan problemstillingen behandles inden for geografien.
 • Afgrænsning og overlap i forhold til andre tilgrænsende geografiske fagområder.
 • Forståelse af de for problemstillingen centrale geografiske teorier og begreber.
 • Metoder, der har relevans for det behandlede problemfelt.
 • Kendskab til geografisk videnskabsteori.

Færdigheder

 • Kunne identificere en relevant geografisk problemstilling.
 • Selvstændigt kunne vælge og anvende relevante geografiske teorier, metoder og analysetilgange.
 • Kunne anvende den relevante fagterminologi korrekt.
 • Anvende relevant grundlæggende videnskabsteori for den valgte problemstilling.
 • Indsamle og analysere relevante data.
 • Reflektere kritisk over projektarbejdets resultater.
 • Strukturere og formidle projektarbejdets faglige grundlag og resultater.

Kompetencer

 • Anvende og kritisk reflektere over relevante geografiske teorier og metoder gennem selvstændigt projektarbejde.
 • Udføre rumlige analyser og modellering i et GIS miljø samt vurdere og evaluere forskellige GIS baserede analysemetoders anvendelighed.
 • Videnskabelig kommunikation og dokumentation af geografisk projektarbejde, både skriftligt, mundtligt og visuelt.
 • Vurdere egen læring i forhold til de opstillede mål og egen studieindsats.

Undervisningsform

Projektvejledning. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePGLGEOB16601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i biologi
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet