Samfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på udviklingsforhold mv.

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Grundlæggende viden om nationaløkonomiske teorier, herunder neoklassisk økonomi, miljøøkonomi og om nationalproduktbegrebet og inddragelse af økonomiens indvirkning på naturgrundlaget.
 • Grundlæggende viden om konkret institutionel økonomi og herunder f.eks. om samspillet mellem teknologisk udvikling og konkret lovgivning og skattepolitik.
 • Grundlæggende viden om samspillet mellem samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og regional udvikling.
 • Grundlæggende viden om forskellige projektevalueringsmetoder. Herunder cost-benefit metoden versus innovativ strategisk projektvurdering.
 • Grundlæggende rentesregning og nuværdiberegning.
 • Grundlæggende viden om eksterne sociale- og miljøomkostningers inddragelse i projektvurdering.
 • Grundlæggende viden om kommunaløkonomi.
 • Grundlæggende viden om samspillet mellem international og national økonomisk regulering.

Herudover gælder følgende:

 • Grundlæggende viden om samspil mellem økonomi og ulige udvikling på forskellige skalaer

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Kan foretage virksomheds- og samfundsøkonomiske projektvurderinger.
 • Kan deltage i en konkret diskussion af afgrænsningerne i anvendte nationaløkonomiske modeller, og betydningen af disse afgrænsninger for projektevalueringer.
 • Kan foretage en simpel projektevaluering med inddragelse af miljø og samfundsmæssige virkninger i vurderingen.
 • Kan foretage en vurdering af et projekts samspil med lokal og regional udvikling samt kommunernes økonomi.
 • Kan foretage en diskussion af konkrete institutionelle betingelsers indflydelse på udvikling i det åbne land versus udvikling i bycentrene.
 • Kan analysere hvordan offentlig regulering kan fremme eller hæmme implementeringen af et givent projekt i en projektevalueringsproces.

Herudover gælder følgende:

 • Har opnået grundlæggende færdigheder i relation til vurdering af lokale udviklingsprojekter og investeringer.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Evne til selvstændigt og kritisk at analysere og vurdere samfundsøkonomiske modeller og disses samspil med konkrete projektevalueringer.

For studerende, der følger modulet på kandidatniveau, gælder desuden følgende ekstra kompetencemål:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi og projektevaluering – med sigte på udviklingsforhold mv.
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEconomy and Project Evaluation – with a View to Development etc.
ModulkodePGLBGB164602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design