Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Har indgående viden om en udvalgt problemstilling relateret til by- eller energi- eller miljøplanlægning samt dens kontekst
 • Har indgående viden om og forståelse for centrale praktiske og teoretiske tilgange til arbejdet med problemstillinger inden for by- eller energi- eller miljøplanlægning
 • Har viden om videnskabelig vidensproduktion, specielt i forhold til metoder, forskningsdesign og forskellige typer af viden

Færdigheder

 • Skal kunne opstille og gennemføre et sammenhængende og velargumenteret forskningsdesign og projekt
 • Skal kunne på et højt fagligt niveau reflektere kritisk over grundlaget for den valgte problemstilling
 • Skal selvstændigt kunne beskrive, analysere, vurdere og udvælge et løsningsforslag til den konkrete problemstilling
 • Skal kunne anvise tilgange til at implementere de udvalgte løsningsforslag med henblik på at skabe varig forandring
 • Skal kunne vurdere relevansen og virkningen af eksisterende deltagelsesprocesser, eller argumentere for mulige deltagelsesprocesser, med fokus på deres værdi i forhold til den konkrete problemstilling
 • Skal kunne opstille og reflektere over egne læringsmål som del af en fortsat professionel udvikling inden for planlægningsfaget
 • Skal kunne anvende videnskabelig viden, metoder og forklaring i forhold til et konkret planlægningsprojekt og argumentere videnskabsteoretisk i forhold hertil   

Kompetencer

 • Kan kritisk reflektere over og bidrage til planlægningsfaget og dets udvikling i relation til by- eller energi- eller miljøplanlægning
 • Kan reflektere over egne værdier og rationaler anvendt i projektarbejdet og konsekvenserne heraf for resultaterne
 • Skal kunne indgå i faglige samarbejder på et højt fagligt niveau samt reflektere over problemer og løsninger i disse
 • Kan reflektere kritisk over den opstillede problemformulerings validitet og relevans, samt forbindelsen til valg af tilgang til besvarelse af problemformuleringen
 • Kan reflektere over den planteoretiske og videnskabsteoretiske tilgang i projektet

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePGLBEMB20601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design