Virksomhedens miljøpåvirkninger

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Forståelse for datagrundlaget for miljøgodkendelser
  • Viden om kategorier af miljøpåvirkninger fra virksomheder både interne og i et livscyklusperspektiv
  • Forståelse for forskellige værktøjer til at kortlægge miljøpåvirkninger både interne og i et livscyklusperspektiv

Færdigheder

  • Skal kunne udarbejde input – output modeller for en virksomhed med henblik på at beregne størrelsen af og vurdere miljøkonsekvensen af affalds- og energistrømme i virksomheder
  • Skal kunne forstå og anvende begreberne i affaldshierarkiet og dennes betydning for virksomheder og bruge dette til at identificere forbedringspotentialer
  • Skal kunne forstå betydningen af energieffektiviseringer og reduktion af energiforbrug i virksomheder

Kompetencer

  • Skal kunne kortlægge og vurdere masse flow for virksomheders miljøpåvirkninger, specielt med fokus på energi og affald
  • Skal kunne vurdere de miljøpåvirkninger der er knyttet til virksomheders drift
  • Skal kunne foretage en indledende miljøgennemgang af en virksomhed 
  • Skal kunne foreslå potentielle miljø- og energitiltag i virksomheder og beregne deres miljømæssige og økonomiske potentiale

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVirksomhedens miljøpåvirkninger
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Impacts of Industry
ModulkodePGLBEMB20504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design