Miljøledelse i virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne redegøre for en konkret virksomheds produktion og miljøpå- virkningerne fra denne
 • Skal kunne forklare betydningen af forskellige organisationsformer herunder inddragelse af medarbejdere i en udvalgt virksomhed
 • Skal kunne redegøre for virksomhedens ansvar for miljøskader og betydningen for den konkrete virksomhed

Færdigheder

 • Skal kunne kortlægge og analysere en udvalgt virksomheds miljøpåvirkning og ressourceforbrug samt relatere dette til virksomhedens rammebetingelser
 • Skal kunne forstå de tekniske infrastruktursystemer der har indflydelse på virksomhedens drift
 • Skal kunne kortlægge og vurdere en virksomheds miljøforhold ud fra en anerkendt metode eller standard.
 • Skal kunne anvende teori om forskellige miljøreguleringstyper til analyse af virksomhedens rammebetingelser
 • Skal kunne kortlægge de væsentligste interessenter i forhold til virksomhedens miljøforhold og deres betydning for virksomhedens drift
 • Skal kunne opstille og vurdere potentialer for bæredygtighedsforbedringer for en given organisation under hensyntagen til relevante interessenter og eksisterende rammebetingelser

Kompetencer

 • Skal kunne opstille løsningsforslag til reduktion af miljøpåvirkninger fra virksomheder under hensyntagen til de tekniske infrastruktursystemer der har betydning for virksomhedens drift
 • Skal kunne vurdere forbedringspotentialerne i de opstillede løsninger i forhold til virksomhedens direkte og indirekte forbrug, produktion og emissioner.
 • Skal kunne udarbejde forslag til hvordan de væsentligste interessenter kan håndteres som del af virksomhedens miljøarbejde
 • Skal kunne redegøre for styrker og svagheder ved de anvendte metoder, set i forhold til projektets resultater og i forhold til reel brug i virksomheder
 • Skal kunne fastlægge, reflektere over og følge op på individuelle og gruppebaserede læringsmål
 • Skal kunne indgå i et samarbejde med eksterne aktører, kommunikere med dem under hensyntagen til deres behov og forholde sig til deres ønsker for formidling af projektarbejdet
 • Evne at reflektere over læringspotentialet i samspillet mellem gruppen og dens casevirksomhed

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøledelse i virksomheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental Management in Companies
ModulkodePGLBEMB20501
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Bæredygtighed og Planlægning
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design